Inne Akty Prawne

ZARZĄDZENIE nr 126 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pdf, 163K, 08/09/2021, 27 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 119 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie organizacji obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 925.2K, 08/09/2021, 30 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UZ nr 119 z dnia 22 lipca 2021 roku

Treści programowe szkolenia BHK
pdf, 300.4K, 08/09/2021, 18 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UZ nr 119 z dnia 22 lipca 2021 roku

Karta zaliczenia szkolenia BHK
pdf, 187.8K, 08/09/2021, 19 pobrań

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UZ nr 119 z dnia 22 lipca 2021 roku

Rejestr szkolenia stanowiskowego (specjalistycznego)
pdf, 302.9K, 08/09/2021, 18 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii z powodu COVID-19
pdf, 315K, 16/06/2021, 45 pobrań