AKTUALNOŚCI DZIAŁU DOKUMENTACJI I PRAKTYK STUDENCKICH

DODATEK ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

09.01.2023

Zmiana minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej oraz minimalnej stawki godzinowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z dnia 2 stycznia 2023 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej wynosi 7.210 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r:

od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł,

od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

DODATEK ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

15.09.2021

Termin składania wniosku o przyznanie dodatku za koordynację studenckich praktyk zawodowych

Zgodnie z § 2 ust.3 zarządzenia Rektora nr 12 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych dodatek za koordynację zawodowych praktyk studenckich wypłaca się jednorazowo po zakończeniu roku akademickiego.

Wobec tego WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH należy złożyć w Dziale Dokumentacji i Praktyk Studenckich po 30.09.2021 roku.