AKTUALNOŚCI

DODATEK ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

15.09.2021

 

UWAGA!

Zgodnie z § 2 ust.3 zarządzenia Rektora nr 12 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych dodatek za koordynację zawodowych praktyk studenckich wypłaca się jednorazowo po zakończeniu raku akademickiego.

Wobec tego WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH należy złożyć w Dziale Dokumentacji i Praktyk Studenckich po 30.09.2021 roku.