Study rules & regulations at the University of Zielona Góra

Tekst Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim w języku angielskim