Prace dyplomowe

Do pobrania

Oświadczenie o oryginalności pracy

pdf, 86.4K, 12/09/2023, 63 pobrań

Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej

docx, 15.9K, 31/05/2021, 6106 pobrań

Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej - wersja angielska

Application for postponement of the thesis submission deadline
doc, 36K, 22/06/2023, 39 pobrań

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym/języku polskim

Wzór dla wnioskodawców, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 października 2019 roku
pdf, 138.8K, 30/06/2022, 226 pobrań

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym/języku polskim

Wzór dla wnioskodawców, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 października 2019 roku
pdf, 135.9K, 30/06/2022, 172 pobrań