Studenckie konta na UZ

Uczelniane konta poczty elektronicznej

Każdy student UZ posiada dwie studenckie skrzynki pocztowe, które powinien regularnie sprawdzać.

  1. 000000@stud.uz.zgora.pl
  2. 000000@g.elearn.uz.zgora.pl
    gdzie 0000000 jest numerem indeksu studenta.
  • Konto 000000@stud.uz.zgora.pl jest kontem studenckim UZ, które wykorzystywane jest do komunikacji ze studentem przez administrację uczelni i prowadzących zajęcia.
  • Konto 000000@g.elearn.uz.zgora.pl jest kontem studenckim Google umożliwiającym korzystanie z aplikacji systemu G-Suite w ramach kształcenia zdalnego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • Prywatne adresy e-mail studentów zostały usunięte z systemu StudNet.
  • Logowanie się do zajęć z prywatnych kont na Google nie będzie możliwe.
  • Konto 000000@g.elearn.uz.zgora.pl dla studentów pierwszych lat zakładane jest po zakończeniu procesu rekrutacji i przyjęciu kandydata na studia. Parametry logowania do studenckiego konta Google dostępne są w systemie StudNet w menu E-learning.