Inne Akty Prawne

ZARZĄDZENIE nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 316.9K, 02/11/2022, 61 pobrań

WNIOSEK o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 września 2022 roku
pdf, 751.9K, 02/11/2022, 53 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskim i języku obcym oraz suplementów do dyplomów
pdf, 228.7K, 30/06/2022, 205 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Instrukcja wypełniania druku dyplomu
pdf, 166.1K, 30/06/2022, 87 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Instrukcja wypełniania suplementu
pdf, 200.3K, 30/06/2022, 139 pobrań

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Upoważnienie do odbioru kompletu dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów
pdf, 155.9K, 30/06/2022, 170 pobrań

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym/języku polskim
pdf, 138.8K, 30/06/2022, 226 pobrań

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym/języku polskim
pdf, 135.9K, 30/06/2022, 172 pobrań

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu
pdf, 133.7K, 30/06/2022, 240 pobrań

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku

Wniosek o wymianę dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu/kompletu dyplomu
pdf, 132.5K, 30/06/2022, 100 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 71 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie organizacji obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 310.6K, 08/06/2022, 91 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UZ nr 71 z dnia 3 czerwca 2022 roku

Treści programowe szkolenia BHK
pdf, 109.1K, 08/06/2022, 79 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UZ nr 71 z dnia 3 czerwca 2022 roku

Rejestr szkolenia stanowiskowego (specjalistycznego)
pdf, 303.7K, 08/06/2022, 78 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 37 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
pdf, 127.8K, 01/04/2022, 123 pobrań

ZAŁĄCZNIK do zarządzenia nr 37 Rektora UZ z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
pdf, 80.4K, 04/04/2022, 105 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 7 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku

zmieniające zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 149K, 08/02/2022, 127 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 226 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pdf, 316.8K, 11/01/2022, 574 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 126 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pdf, 163K, 08/09/2021, 1848 pobrań

ZARZĄDZENIE nr 88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2021 roku

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii z powodu COVID-19
pdf, 315K, 16/06/2021, 144 pobrań