STREFA KOORDYNATORA PRAKTYK

Porozumienie w sprawie organizacji zawodowych praktyk studenckich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 47K, 09/27/23, 33 downloads

Skierowanie na zawodową praktykę studencką

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 21.9K, 09/27/23, 28 downloads

Wniosek o wycofanie z Centralnego Rejestru Porozumień Porozumienia o organizacji praktyk

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 27.8K, 09/19/23, 14 downloads

Dziennik praktyk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 31.6K, 09/27/23, 58 downloads

Opinia z przebiegu praktyki

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 28K, 09/26/23, 26 downloads

Oświadczenie NNW, OC

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 18.3K, 09/19/23, 11 downloads

Wykaz wydziałowych koordynatorów praktyk

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
xlsx, 14.3K, 09/19/23, 7 downloads

Protokół z kontroli przebiegu praktyki

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora UZ nr 92 z dnia 5 lipca 2023 roku
docx, 20.2K, 09/27/23, 4 downloads

Umowa dla opiekuna praktyk

Wzór umowy zlecenia na wykonanie czynności opiekuna studenckiej praktyki nauczycielskiej

dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
docx, 71.9K, 02/22/23, 96 downloads

Dział Płac Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe wzory rachunków do umów cywilnoprawnych.
Jednocześnie informuje, że od 1 kwietnia 2022 r.  kompletując dokumenty zleceniobiorców do celów zgłoszenia w ZUS, obowiązuje tylko prawidłowo wypełnione "Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego”, druki ZUS ZUA i ZUS ZZA nie są wymagane.

Rachunek do umowy zlecenie

wersja edytowalna
doc, 46.5K, 01/24/23, 56 downloads

Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Wzór obowiązujący od 1 lipca 2023 roku
pdf, 323.9K, 07/03/23, 8 downloads

Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Wzór obowiązujący od 1 lipca 2023 roku - wersja edytowalna
docx, 26.6K, 07/03/23, 17 downloads

Wypłata dodatku za koordynację zawodowych praktyk studenckich za rok akademicki 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 154 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 30 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych
pdf, 479.1K, 10/13/21, 219 downloads

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM I NAUK O ZDROWIU (dla koordynatora praktyk na jednym kierunku studiów)
docx, 29.1K, 10/13/21, 208 downloads

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM I NAUK O ZDROWIU (dla koordynatora praktyk na kilku kierunkach studiów)
docx, 38.1K, 10/13/21, 145 downloads

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH (dla koordynatora praktyk na jednym kierunku studiów)
docx, 30.8K, 10/13/21, 211 downloads

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH (dla koordynatora praktyk na kilku kierunkach studiów)
docx, 35.4K, 10/13/21, 138 downloads

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

LISTA STUDENTÓW DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU ZA KOORDYNACJĘ STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
docx, 24.1K, 10/13/21, 169 downloads

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 154 z dnia 30 września 2021 roku

Tekst jednolity zarządzenia nr 12 Rektora UZ z dnia 14.01.2021 r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych
pdf, 726.6K, 10/13/21, 186 downloads

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYPŁATY DODATKU ZA KOORDYNACJĘ ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2022/2023
pdf, 708.2K, 01/24/23, 57 downloads

KALKULATOR

Wynagrodzenie za koordynowanie praktyk-rok akademicki 2022/2023
xlsx, 13.1K, 04/20/23, 45 downloads