Opłaty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27.04.2023 r.

Wysokość opłat za kształcenie, w tym cudzoziemców na studiach niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
pdf, 214.7K, 23/05/2023, 481 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27.04.2023 r.

Wysokość opłat za kształcenie w języku angielskim na studiach stacjonarnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
pdf, 192.4K, 23/05/2023, 102 pobrań

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27.04.2023 r.

Wysokość opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
pdf, 238.5K, 23/05/2023, 112 pobrań

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27.04.2023 r.

Wysokość opłat za udział w kursie języka polskiego lub języka angielskiego, w którym ma być prowadzone kształcenie rozpoczynające się od roku akademickiego 2023/2024
pdf, 183.7K, 23/05/2023, 44 pobrań