Kredyt studencki

Studenci mogą ubiegać się o kredyt studencki. Bieżące informacje o kredytach studenckich oraz mozliwości ich umarzania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Kredyty studenckie - szczegółówe informacje

Zasady umarzania kredytów studenckich

Zmiany w systemie kredytów studenckich od 18 grudnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz.U. 2018 poz. 2468)

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2232)

 

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów należy złożyć wniosek (wzór poniżej) we właściwym Biurze Obsługi Studenta.

 

Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024