Dyżury w roku akademickim 2021/2022

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ

środa: godz. 10:00 - 11:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ - Dziekan WBAiIŚ

poniedziałek: godz. 09:00 - 11:00 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński - Dziekan WFiA

środa: godz. 8:30 - 9:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Alina Szelecka

UWAGA!

W październiku 2021 r. w zastępstwie Prodziekan dr Aliny Szeleckiej dyżur w BOS 2 pełnić będzie Dziekan WMIE,  dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ

czwartek: godz. 9:00 - 10:00 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Piotr Gawłowicz

STUDIA STACJONARNE

czwartek: godz. 10:00 – 11:30 – BOS nr 2, A-8, pok. 104

wtorek: godz. 11:00 – 12:30 – WM, A-11, pok. 323

STUDIA NIESTACJONARNE

sobota: godz. 9:00 – 10:00 – WM, A-11, pok. 323

               godz. 10:00 – 11:30 – BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

dr Elżbieta Roland

STUDIA STACJONARNE

wtorek: godz. 10:00 - 11:30 – BOS nr 2, A-8, pok. 104
środa: godz. 13.00 - 14.30 - WNB, A-8, pok. 122

STUDIA NIESTACJONARNE

sobota (w czasie zjazdów): godz. 12:00 - 13:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104