Dyżury Prodziekanów ds. Studenckich

w roku akademickim 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz, prof. UZ

środa: godz. 10:00 - 11:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dr inż. Marta Gortych

STUDIA STACJONARNE

poniedziałek: godz. 09:30 - 11:00 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

STUDIA NIESTACJONARNE

sobota: 9:00 - 10:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński - Dziekan WFiA

poniedziałek: godz. 12:00 - 13:00 - BOS nr 2, A-8, pok. 104


WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Alina Szelecka

środa: godz. 08:30 - 09:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Piotr Gawłowicz

STUDIA STACJONARNE

wtorek: godz. 11:00 – 13:00 – BOS nr 2, A-8, pok. 104

STUDIA NIESTACJONARNE

sobota: godz. 11:00 - 13:00 - BOS nr 2, A-8, pok. 104

 

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

dr Elżbieta Roland

STUDIA STACJONARNE

wtorek: godz. 10:00 - 11:30 – BOS nr 2, A-8, pok. 104

STUDIA NIESTACJONARNE

sobota (w czasie zjazdów): godz. 12:00 - 13:30 - BOS nr 2, A-8, pok. 104