Kontakt

Dane adresowe

budynek A-16 (Kampus B)

al. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

mgr Ilona Chorążyczewska kierownik
tel. 789 442 053
e-mail: I.Chorazyczewska@adm.uz.zgora.pl
pok. 100
 mgr Anna Wojciechowicz - zastępca kierownika
tel. 789 442 089
e-mail: A.Wojciechowicz@adm.uz.zgora.pl
pok. 102

kierunki:

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie
 • Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Pedagogika, studia III stopnia
 • Socjologia, studia III stopnia
   


Dorota Kubiak
tel. 789 442 087
e-mail: D.Kubiak@adm.uz.zgora.pl
pok. 108

kierunki:

 •  Resocjalizacja z kryminologią, studia stacjonarne I stopnia
 • Socjologia, studia I i II stopnia
 • Pedagogika o specjalnościach:
  - Logopedia, studia I i II stopnia
  - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, studia I i II stopnia
  - Resocjalizacja, studia I stopnia
  - Resocjalizacja z terapią specjalistyczną, studia II stopnia
   


mgr Marta Szokalska
tel. 789 442 100
e-mail: M.Szokalska@adm.uz.zgora.pl
pok. 102

kierunki:

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie
 • Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Pedagogika, studia III stopnia
 • Socjologia, studia III stopnia
   


mgr inż. Monika Białek
tel. 789 442 134
e-mail: M.Bialek@adm.uz.zgora.pl
pok. 104

kierunki:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia
 • Filologia polska, studia I i II stopnia
 • Historia, studia I i II stopnia
 • Literatura popularna i kreacje światów gier, studia I stopnia
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia
 • Filologia angielska, studia II stopnia
 • Kulturoznawstwo, studia I stopnia
   


lic. Kamilla Smyrak

tel. 789 442 106
e-mail: K.Smyrak@adm.uz.zgora.pl    
pok. 103

kierunki:

 • Coaching i doradztwo filozoficzne, studia I stopnia
 • Filologia angielska - studia stacjonarne I stopnia
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim, studia I stopnia
 • Filologia germańska, studia I i II stopnia
 • Filozofia, studia I i II stopnia
 • Językoznawstwo, studia III stopnia
 • Literaturoznawstwo, studia III stopnia
 • Historia, studia III stopnia
   


mgr Urszula Mik
tel. (68) 352 8308
e-mail: u.mik@adm.uz.zgora.pl
pok. 108

kierunki:

 • Resocjalizacja z kryminologią, studia niestacjonarne I stopnia
 • Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci, studia I stopnia
 • Projektowanie społeczne, studia II stopnia
 • Pedagogika o specjalnościach:
  - Pomoc społeczna i socjoterapia, studia I i II stopnia
  - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia II stopnia
  - Animacja kultury z profilem artystycznym, studia II stopnia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
 • Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
 • Praca socjalna, studia I i II stopnia
   


mgr Magdalena Markowska
tel. 789 441 579
e-mail: M.Markowska@adm.uz.zgora.pl
pok. 103

kierunki:

 • Administracja, studia I i II stopnia
 • Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie
 • Politologia, studia I i II stopnia
 • Filologia rosyjska, studia I stopnia