Akcja Wsparcia Akademickiego (AWA)

 

Akcja polega na możliwości realizacji zajęć / części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Jest to praktyka dla chętnych studentów, którzy chcą pomóc przy przeciwdziałaniu skutkom epidemii Covid-19.

Baza aktualnych ofert znajduje się na stronie Biura Karier UZ.

 

Zarządzenie nr 14 Rektora UZ z dnia 15 stycznia 2021 roku

zmieniające zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
pdf, 485.1K, 09/10/21, 116 downloads

Zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
pdf, 733.4K, 09/10/21, 127 downloads

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 235

Wniosek studenta o skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
doc, 30.5K, 09/10/21, 106 downloads

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 235

Skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
doc, 32K, 09/10/21, 107 downloads

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 235

Oświadczenie studenta dotyczące wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
doc, 77K, 09/10/21, 103 downloads

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 235

Zaświadczenie o wykonaniu czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
doc, 31.5K, 09/10/21, 107 downloads

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 235

Wniosek studenta o zaliczenie zajęć/ części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych/ praktyk zawodowych** na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
doc, 32K, 09/10/21, 106 downloads